KLUBBEN

Sogn og Fjordane
 

 

Kontonummer Seniorklubben  
Neptun Sogn og Fjordane:


3705 30 80473

Seniorklubben


Neptunklubben Sogn og Fjordane

Generell info om seniorklubben:

I 2016 bestemte (Statoil) Equinor at seniorar skulle ha eigen klubb og eigen
økonomi.

Pr. i dag er det ein årskontingent på kr. 150, -  som må betalast inn på
kontonr.  3705 30 80473, årleg i slutten eller tidlig på nyåret. 
Talet på medlemmar er utslagsgjevande for klubben sin økonomi, den enkelte
må sjølv passe på å betale inn kontingent i rett tid.
Kun dei som har betalt inn årskontingent er berettiga til å delta på
arrangement i seniorklubben der Equinor sine midlar blir brukt.
Skulle nokon eit år ha gløymt å betale inn, vil dei kunne «melde» seg  inn
igjen påfølgjande år ved å betale som omtalt over.

I september kvart år er det seniorforum der ein eller fleire i styra frå
alle Equinor sine seniorklubbar i landet deltek, samt inviterte
gjestar/førelesarar. 
Ønskjer nokon å få svar på relevante spørsmål, til dømes om pensjon, må det
meldast inn i god tid før møtet i september.

Referat Seniorforum 2018 (vil komme)

Vi håpar på samarbeid mellom klubbane, noko som har fungert godt hittil.

Årsprogram  (vil komme) 

 

UTVIDING AV STYRET

Vi treng eit tredje medlem i styret.
Er du interessert, eller kjenner du nokon som kan vere interessert?

Unni Ege unni.ege@enivest.net og
Willy Norheim willy.nordheim@enivest.net    
er i styret for Seniorklubben og er takknemlige for innspell og engasjement.SENIORKLUBBEN Neptun Sogn og Fjordane arrangement:

Neptun Seniorklubb inviterer til
Førdefestivalen 2019

 

Klubben ynskjer å inviter til musikkfestival i Førde lørdag 6 juli til 7 juli.
Vi sjekker inn på på Sunnfjord Hotel & Spa. Overnatting m/frokost lørdag til søndag.

Dagspass på Førde festivalen lørdag inneheld:
Kl 15:30 OTAVA YO på Festplassen,
Kl 17:00 - 18:00  Muzsikas & Muzykanci , Storsalen Førdehuset,  
Kl 20:30- 22:00 Gjensynsgalla Idrettshallen Førdehuset
Kl 23:00 - 02:30 Dansefest «The Garifuna Collective/Dizu Plaatjies & Ibuyambo»,
Festivalsalen 4 etg på hotellet

Lørdag kveld, 2 retters middag i Laxen Resturant

Pris pr. pers i dobbeltrom  ( Superior rom) kr 1100,-
Pris 1 pers i dobbeltrom ( Superior rom)  kr 1250,-

Kun middag og dagpass lørdag kr 950,-pr.pers ( for dei som ikkje vil overnatte på hotellet)

Seniorklubben sitt kontonr. ‪3705 30 80473
Bindande påmelding, frist 19 juni 2019

Sjå heile  Musikkfestivalen sitt program her.

Spørsmål, ta kontakt med Willy  975 97 353 eller Unni 906 04 887

PÅMELDING

Sjå påmelde