KLUBBEN

Sogn og Fjordane
 

 

Kontonummer Seniorklubben  
Neptun Sogn og Fjordane:


3705 30 80473

Seniorklubben


Neptunklubben Sogn og Fjordane

Generell info om seniorklubben:

Reglane i Statoil krev at det er danna eigne seniorgrupper i dei enkelte klubbane. Desse seniorklubbane skal ha eige styre, og separat økonomi frå hovedklubben. Ein må betale ei årsavgift på kr.150.- for å vere medlem i seniorklubben. Styret vart valgt/utpeika på møte i Florø 6. Februar 2016. Tilskot frå Statoil vert kvart år rekna ut etter antal betalande medlemmer pr. 1/1. Ved årsskiftet 2016/2017 er det 32 medlemmer.

Samarbeidet mellom hovedklubben og seniorklubben er det aller beste, og det vert nok slik  at seniorklubben i hovedsak " hengjer seg på" turane/arrangementa til hovedklubben.

Aktivitetar i 2017
Årsavgift må være betalt utgang foregåande år for å delta på våre aktiviteter.
Av det vi veit pr. i dag, kjem seniorklubben til å sponse turen til Amsterdam, ein weekendtur til Alexandra i Loen i haust, og ein weekendtur til Bergen på seinhausten.

Ellers ser vi på om vi kan få til ein tur til Værlandet/Bulandet

Helsing Unni og Ola

 

UTVIDING AV STYRET

Vi treng eit tredje medlem i styret.

Er du interessert, eller kjenner du nokon som kan vere interessert?

Ta då kontakt med Unni eller Ola!SENIORKLUBBEN Neptun Sogn og Fjordane arrangement:

 

Neptunklubben Sogn og Fjordane inviterer til
Weekend på Bestebakken i Hafslo - Sogn
Seniormedlemmene kan melde seg på denne turen

Bestebakken er ett eksklusivt hotell med fokus på mat, opplevinger og spa.
Vi kan få omvisning i alle de forskjellige hagene som er der, og verten er ivrig til å fortelle om
stedet og maten som blir servert. De som ønsker det, kan ta deilig spabehandling. Må bestilles
noen dager i forkant og betales av hver enkelt.

Weekendtur 1: 17-19 august 
Weekendtur 2: 07-09 september

Pakken inneholder:

Overnatting i dbl.rom
2retters middag fredag kveld
3retters middag lørdag kveld
Frukost lørdag og søndag
Lunsjpakke med kaffe lørdag (husk å ta med termos)
Omvisning i hagene om vi vil.

Tur til Molden og Austerdalbreen i Veitostrond er fine turer å gå i Luster.

Pris pr. par hele helgen: Kr. 3500.- 
Singel hele helgen: Kr. 2500.-

Påmeldingsfrist: 1. april for begge helger.

MEIR INFO OG PÅMELDING