KLUBBEN

Sogn og Fjordane
 

 

Kontonummer Seniorklubben  
Neptun Sogn og Fjordane:


3705 30 80473

Seniorklubben


Neptunklubben Sogn og Fjordane

Generell info om seniorklubben:

Reglane i Statoil krev at det er danna eigne seniorgrupper i dei enkelte klubbane. Desse seniorklubbane skal ha eige styre, og separat økonomi frå hovedklubben. Ein må betale ei årsavgift på kr.150.- for å vere medlem i seniorklubben. Styret vart valgt/utpeika på møte i Florø 6. Februar 2016. Tilskot frå Statoil vert kvart år rekna ut etter antal betalande medlemmer pr. 1/1. Ved årsskiftet 2016/2017 er det 32 medlemmer.

Samarbeidet mellom hovedklubben og seniorklubben er det aller beste, og det vert nok slik  at seniorklubben i hovedsak " hengjer seg på" turane/arrangementa til hovedklubben.

Aktivitetar i 2017
Årsavgift må være betalt utgang foregåande år for å delta på våre aktiviteter.
Av det vi veit pr. i dag, kjem seniorklubben til å sponse turen til Amsterdam, ein weekendtur til Alexandra i Loen i haust, og ein weekendtur til Bergen på seinhausten.

Ellers ser vi på om vi kan få til ein tur til Værlandet/Bulandet

Helsing Unni og Ola

 

UTVIDING AV STYRET

Vi treng eit tredje medlem i styret.

Er du interessert, eller kjenner du nokon som kan vere interessert?

Ta då kontakt med Unni eller Ola!SENIORKLUBBEN Neptun Sogn og Fjordane arrangement:

Invitasjon til Havets festbord på Knutholmen
fredag 27.- lørdag 28. oktober

 

Vi inviterer medlemmane våre til tur til Kalvåg i Bremanger,
med Havets festbord på Knutholmen.

Fredag kveld kl 19:00 møtes i baren for Aperitiff.
Havets festbord kl 19:30

Lørdag: en god frokost.

Overnatting i dobbelt rom fredag - lørdag.

Egenandel kr.600.- pr. pers

Påmelding innen 13 oktober.

* Meir om Kalvåg
* Carolas Buaspa
-

Turansvarlig Ola Nils Håheim
Telefon: 91 62 13 97 E-post:  olhaheim@broadpark.no
Spørsmål, ring 90604887 – Unni Ege

PÅMELDING

Sjå påmelde

Førjulsweekend til Bergen

Weekendtur 1: 17-19.november
Weekendtur 2: 01-03 desember

Overnattig på Scandic Neptun
Fredag - Søndag inkl. frokost laurdag og søndag
Laurdagen er til eigne eventyr, 
men vi samlast til Julemiddag kl 18.45 i restauranten.

Eigenandel kr. 1700.- pr. pers.
Betaling til klubben skjer etter påmeldingsfristen er ute.

Max 2 pers pr. medlem kan melde seg på.
Det er begrensning med plassar.
Påmeldingen er bindande etter påmeldingsfristen er ute.

Fredag blir det forfriskning før konserten. 
Meir info blir publisert etter påmeldingsfristen er ute.

Konsert med  Bjørn Eidsvåg.  Etterlyst: Jesus    
Fredag 17 nov og 1 desember  kl. 20.00

Påmeldingsfrist: 
1 weekend: 10 oktober
2 weekend: 25 oktoberPåmelding skjer på same skjema som for moderklubben,
same tidsfristar gjeld.

PÅMELDING FØRJULSWEEKEND BERGEN
Sjå påmelde