neptun-sogf.com
neptun-sogf.com

Org.nr: 912188442

Kontonummer
Neptun Sogn og Fjordane:

3705 04 70009

 

Andre Neptunklubbar:

 

 

Fri / Jobbe?

Klikk bilde

HytteKatalog DNSO
Link

VelferdsInfo DNSO
Link

 

 

 

 

 

Velkommen

til

Neptun klubben Sogn og Fjordane

Neptun klubben er ein velferdsklubb for offshoreansette i Equinor, busett i Sogn og Fjordane.


Seniorklubben

Neptunklubben Sogn og Fjordane arrangerer:

Neptunklubben inviterer til
opplevelsestur til Flåm

Meir info og påmelding
 

 

 

 

 

 

 

 

Reiseklubben
Neptun Sogn og Fjordane

 

 

Info om Neptunklubbane

 

 

På tur med NeptunKlubben ?

 

Været i Florø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Webansvarleg: Frank Cirotzki frankcirotzki@gmail.com