KLUBBEN

Sogn og Fjordane
 

 

Kontonummer Seniorklubben  
Neptun Sogn og Fjordane:


3705 30 80473

Styret Seniorklubben


Neptunklubben Sogn og Fjordane

 

Styret SENIORKLUBBEN 2016:

Kontonummer: 37053080473

Unni Ege
Telefon: 90 60 48 87

E-post:  unni.ege@enivest.net 

Ola Nils Håheim
Telefon: 91 62 13 97

E-post:  olhaheim@broadpark.no